top of page
Anka 4 (1).jpg

Anna Dudek

Jestem dyplomowanym psychologiem, seksuologiem, psychoonkologiem, trenerem DBT i certyfikowanym psychoterapeutą specjalizującym się w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT). Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej o numerze 724. Zajmuję się terapią osób dorosłych.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:

  • zaburzeń lękowych (m.in: lęk paniczny-napady paniki,fobie, lęk społeczny, agorafobia, natręctwa (zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne)

  • depresji (obniżony nastrój, smutek, drażliwość, choroba afektywna dwubiegunowa)

  • trudności adaptacyjnych (silny stres, poczucie nieradzenia sobie z bieżącymi trudnościami, nadmierne wymagania (perfekcjonizm) i obniżona wiara w siebie)

  • bezsenności

  • trudności życiowych i strat

Laptop and Plant
Doświadczenie

O Mnie

Doświadczenie z zakresu diagnostyki psychologicznej i psychoterapii zdobywałam w codziennej pracy w Dolnośląskim Centrum Onkologii, w przychodni Biogenes, w pracy w Stowarzyszeniach osób chorych na nowotwory (Amazonki Wrocław, Świdnica).

Na codzień pracuję z dorosłymi prowadząc terapię indywidualną i poradnictwo psychologiczne stale współpracując z lekarzem psychiatrą. Pomocy psychoterapeutycznej udzielam także on-line.
 

Ukończyłam czteroletnie certyfikowane szkolenie z terapii poznawczo - behawioralnej. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej, diagnostyki psychologicznej, psychiatrii, farmakoterapii, zaburzeń lękowych, depresji, suicydologii i najnowszych metod terapeutycznych.
 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.
Swoją pracę poddaję superwizji.

O Mnie
Contact

Zapraszam do kontaktu

Tel: 668622626

Email: terapia.zmiana@gmail.com

Instytut Terapii Poznawczo Bechawioralnej (ITPB) we Wrocławiu

Ceny

Terapia/konsultacja: 200 zł / 50 min

Terapia par: 250 zł / 60 min; 300 zł / 90 min 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page